Regulacija hidrostanica

Frekfentna Regulacija Hidrostanica

Primenjuju se u industrijskoj tehnologiji i sanitarnim sistemima. Frekventni pretvarač je uređaj koji služi za samostalno i precizno vođenje motora uz konstantan softverski i hardverski nadzor rada.

Benefiti ovakvog upravljanja hidrosistemima su:

 • zaštita uređaja od rada na suvo i pregrevanja motora; zaštita od gubitka faze i asimetrije faze
 • ušteda energije
 • konstantno održavanje pritiska u mreži bez velikih fluktuacija
 • duži vek trajanja motora
 • lako održavanje i jednostavno upravljanje uređajem
 • mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja uređajem

Frekventno regulisana postrojenja su lako prilagodljiva i energetski efikasna tako da predstavljaju investiciju koja se višestruko isplati kroz uštedu električne energije.

Aplikacije

 STAMBENI OBJEKTI

 POSLOVNI OBJEKTI

 INDUSTRIJA

konstantno održavanje pritiska PID upravljanjem tako i uslučaju velikog varijeteta potrošnje vode pritisak ostaje konstanta

mogućnost definisanja rada u režimu fiskne brzine sa mekim upuštanjem (uglavnom kod motora velike snage)

uređaj nakon programiranja radi u potpunosti autonomno vršeći celokupan nadzor postrojenja

sleep mode – kada ne postoji potreba za radom pumpe uređaj odlazi u režim spavanja i budi se tek nakon povećane potrošnje vode (velika ušteda energije)

Ušteda energije u hidrosistemima

Pumpe se često koriste bez kontrole brzine.

U tom slučaju protok se reguliše sa ventilima ili prigušivanjem na druge načine.

U takvom sistemu regulacije pumpa radi punim kapacitetom. Sistemi hidrosistema retko kada zahtevaju maksimalan protok i pritiksak već to zavisi od brojnih faktora. Upotrebom gore navedenih zastarelih metoda prigušivanja protok se smanjuje ali pumpa i dalje radi punim kapacitetom i bespotrebno troši energiju.

Korišćenjem frekventog regulatora možemo uštedeti i do 70% energije.

Zbog sve većeg učešća automatike u industriji postoji konstantna potreba za automatskim upravljanjem, a neprekidno povećanje brzine proizvodnje i bolje metode za poboljšanje stepena korisnosti pogona se stalno razvijaju i unapredjuju.

Elektromotori su danas važan standardan industrijski proizvod. Sve dok se nisu pojavili frekventni regulatori nije bilo moguće u potpunosti upravljati brzinom trofaznog AC motora.

Frekventna regulacija se posiže frekventnim regulatorima koji su elektronski uredjaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora.

Pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine.

Specifikacija

Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su:

 • Zaštita motora
 • Alarmiranje
 • Procesno upravljanje u u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi, održavanje odredjene količine protoka itd.)
 • Mogućnost podešavanja brzine
 • Kontrola rada putem raznih interfejsa (preko ručnih taster ili daljinskim upravljanjem)

Pored pune kontrole brzine korišćenje frekventnog regulatora nudi I brojne druge pogodnosti:

 • Ušteda energije je pogotovo u današnje vreme jedan od prioritetnih zahteva. Ovo se pre svega odnosi na pogone sa pumpama gde je utrošak energije srazmeran trećem stepenu. Na primer pogon koji radi sa polovinom brzine troši samo 12,5% nominalne snage.

 • Podešavanje brzine u procesu hidrosistema pruža brojne prednosti u pogledu povećanja produktivnosti, smanjena održavanja itd.
 • Broj startovanja i zaustavljanja postrojenja može se punom kontrolom brzine drastično smanjiti. Korišćenjem laganog ubrzavanja i usporavanja izbegavaju se naprezanja i nagli udari u mašinskim sklopovima što drastično produžava vek trajanja.
 • Uz smanjene troškove održavanja poboljšava se radon okruženje i vodi se računa o gorućim ekološkim problemima današnjice

Dokumentacija

Brošura
Uputstvo
Katalog hidrostanica

Kontaktirajte nas