Protivpožarne hidrostanice

Hidrocili – buster postrojenja

Protivpožarne hidrostanice su postrojenja za povišenje koja se upotrebljavaju u aplikacijama zaštite od požara:

Hidrantskoj mreži i sprinkler mreži.

Dezignacija

Aplikacije

 POSLOVNI OBJEKTI

 INDUSTRIJA

Princip rada

BS 1-6F

Postrojenje za povišenje pritiska s jednom ili šest pumpi u direktnom zagonu ili zvezda/trougao.
Zavisno od pada pritiska u vodovodnoj mreži, vazdušne sklopke regulišu startovanje pumpi, redosledom koji definiše mikropocesor.

Konstrukcija

Usisni i potisni kolektori uradeni su u inox izvedbi AISI304 ili hidroispitanim celicnim cevima. Hidrostanicom upravlja programibilni logicki kontroler (PLC).
Program rada postrojenja je definisan uslovima i zahtevima usklađenim sa tehničkim uslovima definisanim protivpožarnom zaštitom.
Ovakav tip postrojenja ima sve potrebne zaštite i ograničenja tako da uređaj radi samostalno i sa minimalnim uključivanjem ljudskog faktora.

Pumpe rade tako što primaju analogni signal ako je u pitanju sensor na potisu ili digitalne signale ako su u pitanju presostati. Pritisci uključenja su podešeni tako da ako jedna pumpa ne može da postigne zadati pritisak ostale kreću sa uključenjima da bi se
pritisak održao konstantnim a fluktuacije na mreži svele na minimum kao i da bi se zadovoljio pritisak koji je definisan propisom za hidrantsku ili sprinkler mrežu. Postrojenje ima signalizaciju o radu i greškama na vratima ormara u vidu led sijalica ili opciono na LCD touch panelu, moguće je i daljinsko praćenje rada uredjaja sa arhiviranjem i prikazom grešaka.

Dokumentacija

Brošura
Uputstvo
Katalog hidrostanica

Kontaktirajte nas