Protivpožarna postrojenja AUE AUD

Hidrostanice – hidrocili – buster postrojenja

Protivpožarna postrojenja AUE AUD su postrojenja za povišenje pritiska koja se upotrebljavaju u aplikacijama zažtite od požara:

Hidrantskoj mreži i sprinkler mreži.

Dezignacija

Aplikacije

 STAMBENI OBJEKTI

 POSLOVNI OBJEKTI

 INDUSTRIJA

Konstrukcija

Postrojenja izradena u skladu sa UNI-EN 12845 standardom za automatske protivpožarne sisteme (sprinkler) i prema UNI 10779 standardom za zaštitu od požara sa vatrogasnim jedinicama-hidrantima.
Može biti sastavljena od 1 ili 2 glavne pumpe.Postrojenja su opremljena džokej pumpom, sa kojom je nivo pritiska sistema može da se održi bez pokretanja glavne pumpe.

Dokumentacija

Brošura
Uputstvo
Katalog hidrostanica

Kontaktirajte nas