Kompaktne stanice otpadnih voda

Automatske stanice za podizanje otpadnih voda

Generani smo zastupnik Calpeda Automatskih stanica za podizanje otpadnih voda. To su kompaktna rešenja i koriste se tamo gde nema uslova za izgradnju crpnih jama. Uglavnom se koriste u prostorijama koje su ispod kote glavnih fekalnih kolektora i služe za sakupljanje otpadnih voda i njihovo prebacivanje a samim tim i odvodenje u fekalnu ili atmosfersku kanalizaciju.

Dezignacija

Aplikacije

 STAMBENI OBJEKTI

 POSLOVNI OBJEKTI

 INDUSTRIJA

Tehničke karakteristike

Konstrukcija:

Polietilenski tank, otporan na rđu, veoma malih gabarita

  • GEO 40 – kapaciteta 40 litara
  • GEO 230 – kapaciteta 230 litara
  • GEO 500 – kapaciteta 500 litara

Aplikacije:

  • Automatsko sakupljanje otpadnih voda, civilne i industrijske otpadne vode.
  • Fekalne vode.
  • Za prikupljanje i podizanje čiste otpadne vode i kišnice.
  • Za odvodnjavanje od poplava.

Dokumentacija

Brošura
Uputstvo
Katalog hidrostanica

Kontaktirajte nas