Hidrostanice tip BS

Hidrocili – buster postrojenja

Hidrostanice su postrojenja za povišenje pritiska za sanitarnu ili tehničku vodu se koriste u slučajevima kada postojeći pritisak
nije dovoljan da zadovolji potrebe korisnika.
Ovakav tip postrojenja nalazi primenu i širokom opsegu aplikacija.

Dezignacija

Aplikacije

 STAMBENI OBJEKTI

 POSLOVNI OBJEKTI

 INDUSTRIJA

Princip rada

BS 1-6F

Postrojenje za povišenje pritiska s jednom ili sešt pumpi u direktnom zagonu.

Zavisno od pada pritiska u vodovodnoj mreži, vazdušne sklopke regulišu startovanje pumpi, redosledom koji definiše mikropocesor.

BS1V2-5F

Postrojenje za povišenje pritiska sa jednom frekventno regulisanom pumpom i jednom do pet pumpi sa direktnim zagonom.

U skladu sa potrošnjom vode jedna ili više pumpi startuje, prva frekventno regulisana a, ostale direktnim zagonom, time se donija potrebna količina vode pri zadatom pritisku.

BS1-6V

Postrojenje za povišenje pritiska sa 1 do 6 frekvento regulisanim pumpama.

Zavisno od potrošnje vode jedna ili više pumpi se aktivira, sve frekventno regulisane u cilju garantovanja potrebne količine vode pri konstantnom pritisku.

Konstrukcija

Automatsko buster postrojenje za povišenje pritiska sa jednom pumpom.

Pumpa dolazi sa kugla ventilima na usisu i potisu i nepovratnim venitlima na potisu, cilindricna membranska posuda-kapacitet prema specifikaciji uredaja.

Automatsko buster postrojenje za povišenje pritiska sa 2 do 6 pumpi.

Pumpe dolaze sa kugla ventilima na usisu i potisu i nepovratnim venitlima na potisu, cilindricna membranska posuda-kapacitet prema specifikaciji uredaja. Usisni i potisni kolektori su u izvedbi AISI 304. Konekcije za membranske osude se nalaze na potisnom kolektoru.

Frekventno regulisane hidrostanice

Frekventnim regulatorom kojim upravlja vrednost pritiska koja se dobija sa senzora ugradjenog na potis se dobija najminimalnija fluktuacija u odnosu na zadati pritisak.

Time se postiže konstantnost pritiska u mreži i kraci rad celog postrojenja zato sto punim kapacitetom radi jedino u slucaju velike potrošnje. Frekventni regulatori se ugradjuju u komandni ormar koji je u sklopu postrojenja tako da ne iziskuje dodatan prostor a velike su uštede na elektricnoj energiji pa je i samim tim dugovecnost motora i pumpe dosta duža za razliku od klasicnog konvencionalnog upravljanja.

Ovakav tip hidrostanice (hidrocila) je idealan za stambene zgrade, bolnice, kasarne, poslovne objekte, industriju itd.

Dokumentacija

Brošura
Uputstvo
Katalog hidrostanica

Kontaktirajte nas