PROTIVPOŽARNA VODA

REŠENJA ZA POVIŠENJE PRITISKA PROTIVPOŽARNE VODE

Postrojenja za povišenje pritiska su vid rešenja za objekte gde pritisak u mreži nije dovoljan za pravilno funkcionisanje vodovoda.

ELKOKV d.o.o. je lider u proizvodnji hidrostanica za kontaktno održavanje pritiska sa dugom tradicijom u razvoju i implementaciji istih.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE NAŠIH SISTEMA

24- ČASOVNA PROVERA PUMPI

Naše protivpožarne hidrostanice kao standard poseduju proveru rada pumpi na svaka 24 časa.

RADNA + REZERVNA PUMPA

Postrojenje poseduje jednu radnu i jednu rezervnu pumpu tako da u slučaju kvara vodeće pumpe rezervna pumpa momentalno preuzima ulogu radne.

USKLAĐENOST SA PROPISIMA

Sve hidrostanice koje izađu iz naše proizvodnje usklađene su sa najnovijim pravilnikom i tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.

Povezivanjem svih
ključnih karakteristika sistema
dobijamo pravo rešenje
za konstantno, pouzdano
i trajno održavanje pritiska.

AUTOMATIKA ZA
PROTIVPOŽARNI REŽIM

Postojenja su upravljana automatikom i koncipirana za protivpožarni režim koja se pre isporuke testiraju i parametrišu. Potpuna autonomija je zagarantovana savremenim rešenjima za rad bez potrebe prisustva ljudskog faktora.

STANDARDIZACIJA I SERTIFIKACIJA

Potpuna standardizacija i izdavanje sertifikata svih uređaja za laku after-sales podršku i dostupnost svih tehničkih detalja i crteža krajnjem kupcu i projektantima.

SERVISNO TEHNIČKA PODRŠKA

Naša servisna služba je dostupna klijentima 365 dana u godini za brzu i stručnu intervenciju u slučaju havarijskih stanja, kao i za sva Vaša pitanja.

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

POPUNITE UPITNIK

Portfolio i katalog

Portfolio
Katalog

Kontaktirajte nas