Kompaktne stanice otpadnih voda

automatske stanice za podizanje otpadnih voda

Generani smo zastupnik Calpeda Automatskih stanica za podizanje otpadnih voda. To su kompaktna rešenja i koriste se tamo gde nema uslova za izgradnju crpnih jama. Uglavnom se koriste u prostorijama koje su ispod kote glavnih fekalnih kolektora i služe za sakupljanje otpadnih voda i njihovo prebacivanje a samim tim i odvodenje u fekalnu ili atmosfersku kanalizaciju.

Tehničke karakteristike

kompaktnih stanica

Konstrukcija
Polietilenski tank, otporan na rđu, veoma malih gabarita

– GEO 40 – kapaciteta 40 litara
– GEO 230 – kapaciteta 230 litara
– GEO 500 – kapaciteta 500 litara

Aplikacije
– Automatsko sakupljanje otpadnih voda, civilne i industrijske otpadne vode.
– Fekalne vode.
– Za prikupljanje i podizanje čiste otpadne vode i kišnice.
– Za odvodnjavanje od poplava.

Dezignacija

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

POPUNITE UPITNIK

Portfolio i katalog

Portfolio
Katalog

Kontaktirajte nas