Automatizacija pumpnih sistema

SCADA sistemi

SCADA sisitemi predstavljaju sistem za grafičko, daljinsko merenje, nadzor i upravljanje industrijskim procesima. Njena istorija datira još od 60-tih godina prošlog veka i do sada je pretrpela brojne modifikacije i unapredjenja i postal je važan deo automazovanih sistema. Mi smo fokusirani na implementaciju SCADA sistema u hidrosisteme (od hidrostanica preko fekalnih stanica do navodnjavanja) tako da upravljanje i nadzor budu prilagodjeni krajnjem korisniku.

Benefiti uvodjenja SCADA sistema su:

  • Praćenje analognih (pritiska, protoka, temperature, struje motora, potrošnje električne energije itd.) I digitalnih vrednosti (raznih uključenja i isključenja)
  • Detaljan grafički prikaz postrojenja
  • Jasno, precizno i jednostavno komandovanje putem interfejsa koji je najčešće instaliran na PC računar
  • Arhiviranje podataka o radu postrojenja itd.
  • Prikaz u realnom vremenu
  • Mogućnost umrežavanja više postrojenja na jednu baznu stanicu
  • Širok opseg komunikacije (ethernet, modbus, profinet, optičkim kablom, telemetrijom)

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

POPUNITE UPITNIK

Kontaktirajte nas