Hidrosistemi / Hidrostanice / Hidrocili

Hidrostanice su monokompaktna hidro postrojenja za povišenje pritiska i povećanje protoka vode koje nalaze primenu u širokom spektru aplikacija. Njenom primenom postiže se opšta stabilnost vodovodne mreže, a pritom se značajno štedi na utrošku električne energije, a ujedno se smanjuje i količina utrošene vode.

Hidrostanice se u osnovi dele po principu upravljanja na: mikroprocesorski vođene i frekventno regulisane.

Mikroprocesorski vođene hidrostanice

Svoju primenu nalaze u protivpožarnim, sprinklersistemima, industrijskoj tehnologiji i sanitarnim sistemima. Mikroprocesor je programibilni logički kontroler koji upravlja hidrosistemima, tako što se prilagođava potrebama i terenskoj situaciji korisnika.

Benefiti mikroprocesorskog upravljanja hidropostrojenjem su:

-zaštita uređaja od rada na suvo, pregrevanja motora, naizmeničnog rada motora tako da se vek trajanja motora dovede do maksimuma; Zaštita od gubitka faze i asimetrije faze
-konstantan uvid u rad i greške postrojenja;
-lako štelovanje pritiska rada pumpi;
-hitan režim rada;
-mogućnost nadogradnje daljinskog nazora i upravljanja uređajem.

Hidropostrojenjem se u ovom slučaju upravlja na način koji je definisan tehničkim zahtevom i svrhom samog postrojenja.

Frekventno regulisane hidrostanice

Primenjuju se u industrijskoj tehnologiji i sanitarnim sistemima. Frekventni pretvarač je uređaj koji služi za samostalno i precizno vođenje motora uz konstantan softverski i hardverski nadzor rada.

Benefiti ovakvog upravljanja hidrosistemima su:

-zaštita uređaja od rada na suvo i pregrevanja motora; zaštita od gubitka faze i asimetrije faze
-ušteda energije
-konstantno održavanje pritiska u mreži bez velikih fluktuacija
-duži vek trajanja motora
-lako održavanje i jednostavno upravljanje uređajem
-mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja uređajem

Frekventno regulisana postrojenja su lako prilagodljiva i energetski efikasna tako da predstavljaju investiciju koja se višestruko isplati kroz uštedu električne energije.

Primena hidrostanica

  • Bolnice
  • Škole
  • Stambeni blokovi

  • Zgrade
  • Kasarne
  • Sportske terene (travnate površine)

  • Industriji
  • Agrokulturi
  • Hotelima

Interesuju Vas naši proizvodi i usluge?

Tu samo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

POPUNITE UPITNIK

Klijenti