Regulacija bunarskih pumpi

Frekventna regulacija

Možemo se pohvaliti sa činjenicom da smo medju prvima počeli sa implementacijom frekventnih regulatora u hudrosistemima na našem podneblju. Uvek težimo da idemo u korak sa ekološkim te energetski efikasnim standardima i tehnologijama.
Naša firma se bavi i proizvodnjom frekventno regulisanih komandnih ormana za bunarske pumpe,a sve u skladu sa zahtevanom aplikacijom kao i kompletno opremanje bunara.

Frekventno regulisane pumpe su za razilku od konvencionalnog puštanja u pogon dosta pogodnije za eksploataciju i korišcenje.

Ugradnjom frekventnog regulatora postiže se opšta stabilnost vodovodne mreže, meko upuptanje u rad što kod vecih sanaga motora znaci
da se ne mora upuštati po principu zvezda/trouga vec direktno preko jednog kabla i možda kao i najveci benefit ugraduje se dosta manja hidroforska posuda što u pogledu gabarita a i finansija je od velike koristi.

Upšteda energije je veliko i može iznositi do 70% uštedene elektricne energije.

Aplikacije

 STAMBENI OBJEKTI

 POSLOVNI OBJEKTI

 INDUSTRIJA

Ušteda energije u bunarima

Pumpe se često koriste bez kontrole brzine.

U tom slučaju protok se reguliše sa ventilima ili prigušivanjem na druge načine.

U takvom sistemu regulacije pumpa radi punim kapacitetom. Sistemi hidrosistema retko kada zahtevaju maksimalan protok i pritiksak već to zavisi od brojnih faktora. Upotrebom gore navedenih zastarelih metoda prigušivanja protok se smanjuje ali pumpa i dalje radi punim kapacitetom i bespotrebno troši energiju.

Korišćenjem frekventog regulatora možemo uštedeti i do 70% energije.

Zbog sve većeg učešća automatike u industriji postoji konstantna potreba za automatskim upravljanjem, a neprekidno povećanje brzine proizvodnje i bolje metode za poboljšanje stepena korisnosti pogona se stalno razvijaju i unapredjuju.

Elektromotori su danas važan standardan industrijski proizvod. Sve dok se nisu pojavili frekventni regulatori nije bilo moguće u potpunosti upravljati brzinom trofaznog AC motora.

Frekventna regulacija se posiže frekventnim regulatorima koji su elektronski uredjaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora.

Pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine.

Specifikacija

Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su:

  • Zaštita motora
  • Alarmiranje
  • Procesno upravljanje u u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi, održavanje odredjene količine protoka itd.)
  • Mogućnost podešavanja brzine
  • Kontrola rada putem raznih interfejsa (preko ručnih taster ili daljinskim upravljanjem)

Pored pune kontrole brzine korišćenje frekventnog regulatora nudi I brojne druge pogodnosti:

  • Ušteda energije je pogotovo u današnje vreme jedan od prioritetnih zahteva. Ovo se pre svega odnosi na pogone sa pumpama gde je utrošak energije srazmeran trećem stepenu. Na primer pogon koji radi sa polovinom brzine troši samo 12,5% nominalne snage.

  • Podešavanje brzine u procesu hidrosistema pruža brojne prednosti u pogledu povećanja produktivnosti, smanjena održavanja itd.
  • Broj startovanja i zaustavljanja postrojenja može se punom kontrolom brzine drastično smanjiti. Korišćenjem laganog ubrzavanja i usporavanja izbegavaju se naprezanja i nagli udari u mašinskim sklopovima što drastično produžava vek trajanja.
  • Uz smanjene troškove održavanja poboljšava se radon okruženje i vodi se računa o gorućim ekološkim problemima današnjice

Dokumentacija

Brošura
Uputstvo
Katalog hidrostanica

Kontaktirajte nas