Fekalne crpne stanice

Opremanje sistema otpadnih voda

Izlazeći u susret potrebama strogih ekoloških regulativa EU kreirali smo sisteme koji ispunjavaju potrebe klijenata na našim prostorima.

Feklane stanice regulišu fekalne i otpadne vode na potpuno automatizovan način u industriji, stambenim naseljima, gradskoj kanalizaciji, poslovnim objektima – kasarnama, bolnicama, privatnim firmama

Naši sistemi obezbeđuju bezbedan rad

Bezbedan rad bez učešća ljudskog faktora, pritom ne gubeći na kvalitetu i sigurnosti od havarija.

Vođene su mikroprocesorskim komandnim ormarom koji se po posebnom zahtevu može dograditi tako da prenosi razne analogne i digitalne vrednosti, kako na HMI panel, tako i daljinski putem SCADA sistema.

Fekalne stanice su sastavni deo svakog savremeno koncipiranog sistemafekalne kanalizacije.

Opremljene su potapajućim pumpama koje se odabiraju prema tipu fluida koji je prisutan i na osnovu traženih hidrauličnih performasni.

Takođe poseduju komandni orman sa automatikom za bezbedan i pravilan rad fekalne stanice i upravljanje pumpama, plovnih prekidača za regulaciju nivoa tečnosti u crpnoj šahti i vodovodne armature koja se instalira na potisu.

Naša firma se bavi kompletnim opremanjem fekalnih stanica po principu ključ u ruke.

Aplikacije:

  • Za podizanje fekalnih voda na više kote
  • Pretakanje raznih otpadnih voda
  • Fekalna kanalizacija

Primena:

  • vodovodi
  • bolnice
  • kasarne
  • stambena naselja
  • šoping molovi
  • škole

Aplikacije

 STAMBENI OBJEKTI

 POSLOVNI OBJEKTI

 INDUSTRIJA

Sistemi ugradnje

Legenda
1. Pumpa
2. Automatski kuplung
3. Vođice
4. Potis
5. Nepovratni ventil
6. Zasun
7. Plovna kruška
8. Komandni ormantom

Slobodna instalacija
sa potisnim laktom

Fiksna instalacija
sa automatskim kuplungom za bravljenje i vođicama

Suva instalacija
x-foot platforma sa lakat krivinama. Pumpa je opremljena sa jaknom za hlađenje motora.

Tipovi radnih kola

crpnih stanica

GMV Vortex

radno kolo pogodno za fluide koji sadrže velike čvrste čestice i vlaknaste materijale.

Aplikacije: sistemi otpadnih voda u naseljima, farme životinja.

GMVS Sand Vortex Water

radno kolo sa presvlakom od Poliuretana sa jezgorm od nerđajućeg čelika.

Aplikacije: u sistema sa visokom koncetracijom peska, drvnoj industriji, industriji keramike, mašinskoj obradi gde je prisutna velika koncentracija abrazivnih tečnosti.

GMC Single channel

radno kolo, pogodno za fluide koji sadrže velike čvrste čestice i duge vlaknaste materijale.

Aplikacije: stanice za prečišćavanje,
tanne-ries, uzgoj životinja i biljaka.

GMN Closed multi-channel

radno kolo, za fluide koji nemaju veliku primesu čvrstih tečnosti i koji su bez primesa vlaknasith materijala.

Aplikacije: veliki drenažni sistemi, fabrike za prečišćavanje vode.

GMG Multi-blade suction

radno kolo sa sekačem konstruisano od nerđajućeg čelika AISI 440, delimično za korišćenje u sečenju papirnih materija i tekstila.

Aplikacije: čišćenje otpadnih voda, naselja, kampovi, bolnice itd

Dokumentacija

Brošura
Uputstvo
Katalog hidrostanica

Kontaktirajte nas